Uzņēmums “Nordeka Oil” dibināts 2011. gadā.

Mēs, kā jaunizveidots uzņēmums, strādājot naftas produktu tirgū, pastāvīgi attīstāmies: apgūstam jaunus horizontus, izvirzām mērķus un sasniedzam tos. Un lai cik sarežģīts būtu šis process, mēs esam pārliecināti – jebkuru panākumu atslēga ir mūsu speciālistu augstais profesionālisms un uzņēmuma spēja izpildīt uzņemtās saistības.

Uzņēmums “Nordeka Oil” ir atvērts sadarbībai.